Contact Info

13/15 หมู่2 ถ.กาญจนาภิเษก ตำบล บางคูเวียง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-0366-6,02-985-0366-8

Fax: 02-985-0367

Web: www.an-empire.com

Call Us : 02-985-0366-6,02-985-0366-8 FAX : 02-985-0367|s.suksamran@gmail.com

Yearly Archives: 2015

/2015
2108, 2015

Brilliant Elevator

By |สิงหาคม 21st, 2015|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน Brilliant Elevator

ทางบริษัท เอ เอ็น เอ็มไพร์ จำกัด ได้มีโอกาสเดินทางไปอบรมการติดตั้งลิฟต์ ณ ประเทศจีน ที่Shenyang Brilliant Elevator Co.,LTD. และ Zhenhua Heavy Industries Co.,LTD.
ตั้งแต่ วันที่ 9-16 สิงหาคม 2558

1707, 2015

เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน สำหรับลิฟต์

By |กรกฎาคม 17th, 2015|รวมเรื่องลิฟต์|0 Comments

Variable Voltage Variable Frequency : VVVF ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ แบบแปรผันแรงดันไฟฟ้า และความถี่  เป็นระบบที่ทันสมัยโดยใช้ Inverter ควมคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์ ที่ประกอบด้วย ระบบควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์และระบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ โดยจะทำงานในลักษณะแบบป้อนกลับ เพื่อปรับความเร็วในการวิ่งและแรงบิดของมอเตอร์ลิฟต์ จากนั้น ระบบจะนำสัญญาณป้อนกลับซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งของลิฟต์ ค่าน้ำหนักภาระ ค่ากระแส มอเตอร์ มาประมวลผลเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของกระแสไฟฟ้าเข้ามอเตอร์
ประโยชน์
ลดการใช้พลังงานได้ 50% ควมคุมความเร็วได้อย่างนุ่มนวลแม่นยำ

 

Lift Management Program  ระบบโปรแกรมบริหารจัดการลิฟต์  เป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมคำสั่ง ขึ้นอยู่กับการกำหนดเงื่อนไขของผู้ควบคุมลิฟต์ ว่าจะให้ลิฟต์แต่ละตัว วิ่งจอดรับส่งตามช่วงเวลาต่าง เพื่อให้สัมพันธ์กันตามเงื่อนไขที่ถูกตั้งไว้

ประโยชน์
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้เต็มที่ ลดการใช้พลังงาน 5-10% ลดเวลาเฉลี่ยในการเดินทางของผู้โดยสารได้

 

Lift Schedule Shutoff ระบบปิดการทำงานตามช่วงเวลาลิฟต์  ระบบลิฟต์จะถูกการตั้งค่าโปรแกรมให้ลิฟต์ปิดการใช้งานช่วงเวลาได้ตามอัตโนมัติ

ประโยชน์
ลดสิ้นเปลืองการใช้พลังงาน ขณะที่ไม่มีการใช้ลิฟต์
ขอบคุณที่มาดีๆ จาก: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/swf_com19/19_thai.swf

1507, 2015

Falkirk wheel ลิฟต์เรือแห่งแรกของโลก

By |กรกฎาคม 15th, 2015|รวมเรื่องลิฟต์|ปิดความเห็น บน Falkirk wheel ลิฟต์เรือแห่งแรกของโลก

Falkirk Wheel เป็นลิฟต์เรือหมุนได้แห่งแรกของโลก อยู่ใน Scotland เชื่อมต่อระหว่างคลอง Forth & Clyde และคลองยูเนียน แนวคิดของโปรเจ็ค Falkirk wheel นี้เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคลอง Forth and Clyde และคลองยูเนียน ทำให้การเดินทางนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้น และอีกจุดประสงค์หนึ่งคือทำให้เมืองสก๊อตแลนด์เกิดเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าขาย ศูนย์แห่งการคมนาคม ฯลฯ ความท้าทายของการสร้างในครั้งนี้คือ ความสูงระหว่างคลองนั้นมีความสูงถึง 35 เมตร (หรือ 115 ฟุต) แต่ท้ายที่สุดก็สามารถสร้างมาออกมาได้อย่างลงตัวและมีความโดดเด่นในสถาปัตยกรรม

3006, 2015

test2

By |มิถุนายน 30th, 2015|Uncategorized|0 Comments

3006, 2015

ทำไมถึงลิฟต์จอดตรงชั้น

By |มิถุนายน 30th, 2015|รวมเรื่องลิฟต์|ปิดความเห็น บน ทำไมถึงลิฟต์จอดตรงชั้น

สาเหตุที่ลิฟต์จอดตรงชั้นนั้นเกิดมาจากระบบควบคุม ตรวจเช็ดระดับชั้น หรือเรียกว่า “Inductor Relay” เมื่อลิฟต์ใกล้ถึงจุดหมายที่ลิฟต์จะจอด ลิฟต์จะค่อยๆลดความเร็วลงตัว Inductor Relay นั้นจะวิ่งผ่าน แผ่นเหล็กกำหนดชั้น(Inductor Plate) ที่ติดตั้งอยู่กับรางลิฟต์ จึงทำให้สามารถจอดตรงชั้นได้
 
โดยชุดการทำงานของ Inductor Relay นั้น จะทำหน้าที่รับและส่งสัญญาณให้กับชุดควบคุม (Conttroller) คร่าวๆ 3 ข้อ คือ
1. สัญญาณการเปลี่ยนตัวเลขในตัวลิฟต์ ตัวเลขที่อยู่ในลิฟต์ เวลาเปลี่ยนชั้น
2. สัญญาณสั่งให้มอเตอร์หมุนด้วยรอบที่ช้าลง พอเรากดปุ่มกำหนดชั้นในตัวลิฟต์ปุ๊ป ระบบ Control จะรู้แล้วว่ามันจะต้องผ่านตัว Inductor Plate ไปกี่อันถึงจะสามารถจอดได้
3. สัญญาณประตูเปิด เมื่อลิฟต์จอดสนิทแล้ว

2506, 2015

ส่วนประกอบของลิฟต์

By |มิถุนายน 25th, 2015|รวมเรื่องลิฟต์|ปิดความเห็น บน ส่วนประกอบของลิฟต์

ส่วนประกอบของลิฟต์

1. เครื่องจักรขับลิฟต์ (Traction Machine)เป็นอุปกรณ์หลักของระบบลิฟต์ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนลิฟต์ขึ้นลง

2. ชุดลูกถ่วง (Counterweight)ประกอบด้วยโครงเหล็กซึ่งบรรจุก้อนน้ำหนักที่ทำด้วยเหล็กหล่อ ทำหน้าที่ถ่วงดุลกับน้ำหนักของติ้ลฟต์และจำนวนผู้โดยสารเพื่อให้มอเตอร์ลิฟต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

3. รางลิฟต์ (Guide Rail)เป็นเหล็กรูปตัว T ทำหน้าที่นำร่องให้ลิฟต์วิ่งขึ้นลงในแนวที่กำหนดและรักษาตำแหน่งตัวลิฟต์ให้ทรงตัวและได้ศูนย์ตลอดเวลา รางลิฟต์มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของตัวลิฟต์ น้ำหนักบรรทุกและความเร็วลิฟต์ เป็นต้น โดยทั่วไประบบลิฟต์จะมีรางขนาดใหญ่สำหรับนำร่องตัวลิฟต์และรางขนาดเล็กกว่าสำหรับนำร่องชุดลูกถ่วง

4. ตู้โดยสาร (Lift Car)ประกอบไปด้วยห้องโดยสารที่ยึดกับโครงเหล็กกล้าที่แข็งแรง พร้อมอุปกรณ์นิรภัย (Safety Gear) ป้องกันไม่ให้ลิฟต์ตก เมื่อสลิงขาดตู้โดยสารมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทและน้ำหนักบรรทุกของลิฟต์

5. บัฟเฟอร์ (Buffer)เป็นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ตัวลิฟต์กระแทกกับพื้นบ่อลิฟต์ กรณีลิฟต์วิ่งเลยชั้นล่างสุดเนื่องจากความผิดพลาดของระบบควบคุม บัฟเฟอร์จะผ่อนแรงกระแทกเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร

6. ตู้คอนโทรล (Controller)ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของลิฟต์ทั้งระบบ เช่น ควบคุมความเร็ว ควบคุมการเปิดปิดประตูจัดคิวการวิ่งรับส่งผู้โดยสาร เป็นต้น และชนิดของคอนโทรลดังกล่าวยังแตกย่อยออกตามประเภทระบบขับเคลื่อนด้วย เช่น VVVF , DC Drive เป็นต้น

7. ประตูหน้าชั้น (Landing Door)ระบบลิฟต์ทั่วไปจะมีประตู 2 ส่วน คือประตูในลิฟต์ (Car Door) และประตูหน้าชั้นต่างๆ ตามจำนวนชั้นจอดของลิฟต์ ปกติประตูหน้าชั้นจะเปิดปิดได้ก็ต่อเมื่อตัวลิฟต์จะต้องจอดอยู่ที่ชั้นนั้นและประตูที่ชั้นอื่นจะเปิดไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งานมีความปลอดภัยสูงสุด ประตูลิฟต์มีหลายแบบ […]

3005, 2015

Hello world!

By |พฤษภาคม 30th, 2015|Uncategorized|1 Comment

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!