ทางบริษัท เอ เอ็น เอ็มไพร์ จำกัด ได้มีโอกาสเดินทางไปอบรมการติดตั้งลิฟต์ ณ ประเทศจีน ที่Shenyang Brilliant Elevator Co.,LTD. และ Zhenhua Heavy Industries Co.,LTD.
ตั้งแต่ วันที่ 9-16 สิงหาคม 2558