สาเหตุที่ลิฟต์จอดตรงชั้นนั้นเกิดมาจากระบบควบคุม ตรวจเช็ดระดับชั้น หรือเรียกว่า “Inductor Relay” เมื่อลิฟต์ใกล้ถึงจุดหมายที่ลิฟต์จะจอด ลิฟต์จะค่อยๆลดความเร็วลงตัว Inductor Relay นั้นจะวิ่งผ่าน แผ่นเหล็กกำหนดชั้น(Inductor Plate) ที่ติดตั้งอยู่กับรางลิฟต์ จึงทำให้สามารถจอดตรงชั้นได้
 
โดยชุดการทำงานของ Inductor Relay นั้น จะทำหน้าที่รับและส่งสัญญาณให้กับชุดควบคุม (Conttroller) คร่าวๆ 3 ข้อ คือ
1. สัญญาณการเปลี่ยนตัวเลขในตัวลิฟต์ ตัวเลขที่อยู่ในลิฟต์ เวลาเปลี่ยนชั้น
2. สัญญาณสั่งให้มอเตอร์หมุนด้วยรอบที่ช้าลง พอเรากดปุ่มกำหนดชั้นในตัวลิฟต์ปุ๊ป ระบบ Control จะรู้แล้วว่ามันจะต้องผ่านตัว Inductor Plate ไปกี่อันถึงจะสามารถจอดได้
3. สัญญาณประตูเปิด เมื่อลิฟต์จอดสนิทแล้ว