งานบริการและการขาย

บริษัท เอ เอ็น เอ็มไพร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการบริการเป็นอย่างมาก เพราะเรายึดหลักการบริการด้วย Service Mind เป็นหลักในการดำเนินงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้ใจจากหลากหลายหน่วยงาน ให้เราได้ทำการติดตั้งและปรับปรุงลิฟต์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น โรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร บ้าน แม้กระทั้งโรงงานต่างๆ แทบทุกภาคส่วนของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งลิฟต์ใหม่ ซ่อมแซมลิฟต์เก่า หรือปรับปรุงระบบลิฟต์ทั้งระบบ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ได้ลิฟต์และบันไดเลื่อนที่ได้รับคุณภาพ

กระบวนการทำงาน

เก็บความต้องการจากลูกค้า

เมื่อลูกค้าอยากให้สร้างลิฟต์หรือบันได้เลื่อนทางเจ้าหน้าที่จะเป็นคนเก็บความต้องการของลูกค้า

ออกแบบให้ตรงตามความต้องการ

เมื่อได้โจทย์ความต้องการของลูกค้า ทางเราจะทำการวิเคราะห์โจทย์ที่ได้มาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ

ลงมือทำ

จากนั้นทางเรา เริ่มลงมือสร้างลิฟต์ ตามเวลาวันที่ตกลงกันไว้

ตรวจสอบการทำงานลิฟต์

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ทางเราจะมีการตรวจสอบลิฟต์ก่อนทำการใช้งานจริง เมื่อเจอปัญหาได้ทำการแก้ไขได้ทันเวลา

ดูแลรักษาลิฟต์

ทำการตรวจสอบลิฟต์ทุกๆเดือน

การบริการ

งานบริการของเรานั้น มีการให้บริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น

 • การติดตั้งลิฟท์
 • การบำรุงรักษา
 • การบริการที่น่าเชื่อถือ

ทำไมถึงเลือกใช้เรา

   • เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย
   • มีแบบแผนในการทำงาน
   • มีผู้เชี่ยวชาญ ในการติดตั้งลิฟต์ บันไดเลื่อน
   • มีการตรวจเช็คสภาพลิฟต์ทุกๆเดือน