Falkirk Wheel เป็นลิฟต์เรือหมุนได้แห่งแรกของโลก อยู่ใน Scotland เชื่อมต่อระหว่างคลอง Forth & Clyde และคลองยูเนียน แนวคิดของโปรเจ็ค Falkirk wheel นี้เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคลอง Forth and Clyde และคลองยูเนียน ทำให้การเดินทางนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้น และอีกจุดประสงค์หนึ่งคือทำให้เมืองสก๊อตแลนด์เกิดเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าขาย ศูนย์แห่งการคมนาคม ฯลฯ ความท้าทายของการสร้างในครั้งนี้คือ ความสูงระหว่างคลองนั้นมีความสูงถึง 35 เมตร (หรือ 115 ฟุต) แต่ท้ายที่สุดก็สามารถสร้างมาออกมาได้อย่างลงตัวและมีความโดดเด่นในสถาปัตยกรรม